Hướng dẫn chọn lưu lượng của bơm chân không cho từng ứng dụng

Lựa chọn cho tốc độ bơm của bơm hút chân không

Tốc độ bơm của một máy bơm chân không là Tỷ lượng ở đầu vào trong quá trình bơm, thường được biểu diễn theo đơn vị m3 / giờ hoặc lít / phút. Tốc độ bơm của một máy bơm chân không sẽ ảnh hưởng đến thời gian cần thiết cho hệ thống chân không để đạt được một mức độ chân không mong muốn. Khi hệ thống đang đạt tới một tình trạng chân không, tốc độ bơm của bơm chân không sẽ giảm dần theo một đường cong với sự gia tăng của mức độ chân không (hay sự giảm dần mật độ phân tử trong hệ thống). Khi bơm chân không đã đạt trạng thái chân không cao nhất, tốc độ bơm giảm xuống bằng 0. Khi lựa chọn máy bơm chân không, chúng ta nên tránh sử dụng trong một ứng dụng mà làm giảm mạnh hiệu năng làm việc của bơm hút chân không, để duy trì sự ổn định của hệ thống chân không.

Nếu khí rút ra từ chân không chứa độ ẩm hay bụi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các loại máy bơm chân không vòng nước.

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp

1.      Lựa chọn theo thời gian bơm.

S = K x St

S: Trung bình tốc độ bơm Lít/phút của máy bơm chân không (tốc độ bơm thiết kế nhân với hiệu quả khối lượng trung bình)

K: Hệ số an toàn cho trở kháng đường ống, rò rỉ, vv…

St : Tốc độ bơm Lít / phút theo yêu cầu của hệ thống lý tưởng.

Biểu đồ chọn bơm theo thời gian

2.       Lựa chọn theo khí bị rò rỉ vào bình chứa.

S = K x Q / P

S: tốc độ Bơm của máy bơm chân không ở áp suất P

K: hệ số an toàn của trở kháng đường ống, rò rỉ, vv…

Q: Tốc độ khí rò rỉ vào bình chứa Lít/phút.

P: áp suất chân không làm việc (Torr).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s